שֵׁם יַצרָן קוד תמונה
604 pvc
k011 pvc מזונית
מזונית
מזונית
איגר
מקור הפורמייקה
8479
8646
4800
h1176
5551
8207 pvc
5555 PVC מזונית
918
Y2070 PVC מקור הפורמייקה
בירמן
y2070
U2070
7794 PVC מזונית
3111
7966 PVC
6810 PVC בירמן
מקור הפורמייקה
2011
6810
5172 PVC איגר
מזונית
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
h1145
4000
5172
5551
5430
3557 PVC מקור הפורמייקה
3557
530 PVC מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
5690
1059
914
101 PVC פורמיקס
1390
980 PVC מקור הפורמייקה
SD 113
TX63 אברבוך
TX63
TX60 אברבוך
TX60
8362 pvc איגר
8362
8010 PVC מקור הפורמייקה
8010
0337 PVC מזונית
פורמיקס
פורמיקס
0337
4269
4264
0336 PVC מזונית
מקור הפורמייקה
0336
1067
0335 PVC מזונית
פורמיקס
מקור הפורמייקה
0335
4265
ZR 1630
0338 PVC מזונית
מקור הפורמייקה
0338
8952
0725 PVC פניקס
פורמיקס
0725
3135
2051 PVC מזונית
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
פורמיקס
9790
8002
8003
1622
2050 PVC בירמן
מקור הפורמייקה
2050
5574
2073 PVC מזונית
פניקס
בירמן
איגר
7176
0720
2073
U999
275 pvc איגר
מזונית
מזונית
מקור הפורמייקה
איגר
275
8209
5630
7906
F160 ST9
2094 pvc בירמן
2094
2086 pvc בירמן
2086
PVC B5601 מקור הפורמייקה
מזונית
1428
4612
PVC 3402 מזונית
8801
462 PVC בירמן
462
464 PVC בירמן
464
164 pvc אברבוך
איגר
164
H3303 ST10
1267 pvc איגר
1267
1181 pvc איגר
1181
1130 pvc בירמן
1130
8005 pvc מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
איגר
8005
275
F160 ST9
8006 pvc מקור הפורמייקה
8006
62 pvc מקור הפורמייקה
8702
41011 pvc בירמן
41011
41010 pvc בירמן
41010
U702 PVC אברבוך
פורמיקס
מקור הפורמייקה
524
3140
3140
2290 pvc מקור הפורמייקה
בירמן
2290
2281
2045 pvc בירמן
2045
186 pvc מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
7907
1474
1122 pvc פורמיקס
1464
702 pvc פורמיקס
מקור הפורמייקה
3102
9300
6047 pvc בירמן
6047
759 pvc בירמן
פורמיקס
מקור הפורמייקה
אברבוך
בירמן
1480
3027
1480
0254
2336
8204 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
2016
8207
8182 pvc מקור הפורמייקה
8182
7905 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
7905
6971
7252
730 pvc מקור הפורמייקה
730
8161 pvc מזונית
מזונית
מזונית
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
6603
8641
4621
3830
8161
5332
809 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
בירמן
809
909
6823
809
8995 pvc מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
5552
8550
8159 pvc מקור הפורמייקה
k001
2093 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
לבדי לביא
2093
5917
3355
0724 PVC פניקס
פורמיקס
0724
4263
OR PVC בירמן
OR
615 pvc בירמן
פורמיקס
615
4610
W3199 PVC מקור הפורמייקה
בירמן
4010
4049
8588 pvc מזונית
מזונית
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
4100
4400
5524
8588
2061 PVC בירמן
מקור הפורמייקה
2061
7911
2060 PVC בירמן
מזונית
2060
7910
2062 PVC מקור הפורמייקה
בירמן
7911
2062
510 PVC מקור הפורמייקה
510
471 pvc בירמן
471
8004 pvc מקור הפורמייקה
8004
5524 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
פורמיקס
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
אברבוך
4200
5524
673R
3184
6018
4420
5185 pvc
2054 pvc מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
8003
8008
461 pvc בירמן
461
540 pvc בירמן
מזונית
מזונית
540
8923
8925
7900 pvc מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
אברבוך
אברבוך
7900
7901
3326
8146
460 pvc בירמן
460
5734 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
מזונית
פורמיקס
8910
5734
9904
389W
451 pvc בירמן
451
450 PVC מזונית
בירמן
מזונית
פורמיקס
בירמן
7753
450
9300
1067
927
3910 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
457
3910
3904 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
3326
3915
3818 pvc מקור הפורמייקה
פורמיקס
3818
1499
381 pvc איגר
מקור הפורמייקה
381
616
03400 PVC בירמן
3400
3227 pvc מזונית
מזונית
מזונית
7187
3234
3236
3170 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
פורמיקס
מקור הפורמייקה
3170
3554
110T
3554
2590 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
2590
3402
2130 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
3605
3614
2074 pvc בירמן
2074
2034 pvc בירמן
בירמן
2034

2043 PVC בירמן
2043
2032 PVC מזונית
בירמן
בירמן
מזונית
פורמיקס
1957
490
2032
7762
1003
2030 pvc בירמן
אברבוך
2030
3364
1828 pvc מקור הפורמייקה
1828
456 PVC מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
בירמן
5736
3840
456
272 PVC איגר
מקור הפורמייקה
פורמיקס
272
5552
7513
2011 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
6810
2011
6958 D54
8904
2042 PVC בירמן
2042
PVC 2041 בירמן
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
2041
7904
7902
ST7904
9330
7251
2020 PVC מזונית
בירמן
מקור הפורמייקה
2020
2020
8743
PVC 2040 בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
2040
7903
9326
PVC 2047 בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
אברבוך
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
2047
5552
4236
7019
4539
7020
5352
PVC 2070 מזונית
מזונית
מזונית
מקור הפורמייקה
מזונית
בירמן
פורמיקס
מזונית
7777
7171
7844
ZR1110
3209
2070
4261
3111
3101 PVC מקור הפורמייקה
פורמיקס
מזונית
3101
3949 טפ
3111
H1176 PVC איגר
פורמיקס
H1176
5329
PVC 2016 בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
מזונית
2016
8204
6944
4607
8643
PVC 2014 מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
926
2014
2044
PVC 2012 בירמן
מזונית
מזונית
מקור הפורמייקה
2012
8800
6955
8206
B3160 PVC מזונית
מזונית
מזונית
מזונית
3409
7199
7432
3160
1700 pvc מזונית
מזונית
מזונית
8943
7208
4400
03402 סינטזה חום pvc מקור הפורמייקה
03402
1610 pvc מזונית
בירמן
1610
469
pvc 1480 בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
750
1320
3725
3401
8008 PVC מקור הפורמייקה
8008
2055 PVC בירמן
2055
PVC 612 מקור הפורמייקה
בירמן
612
520
455 PVC בירמן
455
788 pvc בירמן
788
465 PVC בירמן
מזונית
465
1819
480 PVC בירמן
480
2031 pvc בירמן
2031
5550 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
5550
7525
2033 pvc מזונית
בירמן
אברבוך
7763
2033
8600
2840 pvc
pvc 6041 בירמן
6041
7180 pvc בירמן
מזונית
מזונית
איגר
מקור הפורמייקה
7180
8957
920
H1428 ST22
5303
10596
ניקל מתכתי
ניקל זהב מתכתי
תלת מימידי מושלב שחור pvc
תלת מימידי מושלב לבן pvc
תלת מימידי מושלב אדום pvc
תלת מימידי pvc
G3207pvc מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
1240
1520
G1411 pvc מקור הפורמייקה
9460
G3199 pvc
G3100 pvc
G3110 pvc
3110 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מקור הפורמייקה
מזונית
3110
3110
3100
1021
3303
G3527pvc
G3533 pvc
8700 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מקור הפורמייקה
8700
8700
8700
8701
8500 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
8500
8500
8123 pvc מקור הפורמייקה
8123
7406 pvc
6464 pvc מקור הפורמייקה
בירמן
מזונית
6464
6464
6464
6045 pvc בירמן
6045
6044 pvc מזונית
בירמן
7751
6044
6043 pvc בירמן
6043
6042 pvc
6040 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
3514
558
6040
6016 pvc
6015 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
7762
6015
5986 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
בירמן
5986
5986
5986
5952 pvc מקור הפורמייקה
5952
5950 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
5950
5950
6170/5950
5733 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
5733
5733
5733
5732 pvc בירמן
5732
5731 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
8203
5731
5731
5731
4999
5730 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
מקור הפורמייקה
5730
5730
5730
8208
5729 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
5729
4170
8919
5660 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
5660
5660
5651 pvc מקור הפורמייקה
בירמן
מזונית
5651
5651
5651
5650 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
בירמן
5650
5650
5650
5646 pvc מקור הפורמייקה
5646
5640 pvc מקור הפורמייקה
5640
5602 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
בירמן
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
5602
5608
5608
5721
5341
5601 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
5600
5601
5601
5600 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
בירמן
5600
1425
5601
5181 ונגה pvc מקור הפורמייקה
5181
5180 pvc מזונית
בירמן
4640
5180
5173 pvc מקור הפורמייקה
5173
5171 pvc מקור הפורמייקה
מזונית
5171
8911
5165 pvc מזונית
בירמן
מקור הפורמייקה
4165
5700
5165
4020 pvc מקור הפורמייקה
4020
3930 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
3364
3930
3930
3788 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
3788
3788
3788
3780 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
3727
2690
2633
3572 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
3572
3572
3533 pvc מזונית
בירמן
מקור הפורמייקה
3533
3533
3533
3360 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
3360
3360
3360
3234 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
מזונית
מזונית
מזונית
פורמיקס
3227
3234
2144
3801
3122
3400
3120
3207 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
בירמן
7756
SD1210
3207
765
3201 pvc מזונית
אברבוך
מקור הפורמייקה
מזונית
3201
A2043
1070
3180
3199 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
3199
3199
3199
3160 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מקור הפורמייקה
בירמן
מזונית
3160
3160
B3160
930
9160
3130 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
3717
2940
3130
6001
3116
3306
3102 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
2002
3102
3102
3000 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
מזונית
פורמיקס
4590
3000
9904
5327
2470 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
3158
2470
2170 pvc בירמן
2561
1423 pvc
1416 מוברש pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
1416
1416
1416
1078 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
1814
SW8142
1077 pvc בירמן
מזונית
466
1818
PVC 1000
611 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
מזונית
מזונית
463
611
2364
1440
610 pvc בירמן
מקור הפורמייקה
462
610
609 pvc מזונית
מקור הפורמייקה
בירמן
182 / 7612
609
464
3814 pvc מקור הפורמייקה
3814
מבריק G1480 pvc מזונית
פורמיקס
9403
2167