שֵׁם יַצרָן קוד תמונה
F0720 פינקס
F0754 פינקס
F0718 פינקס בירמן
בירמן
בירמן
מקור הפורמייקה
פורמיקס
פורמיקס
2022
2082
4011
9852
9852
110T
F2628 פינקס
F0748 פינקס פניקס
מקור הפורמייקה
0748
nano 1067
F0724 פניקס מקור הפורמייקה
1049
F0750 פינקס פניקס
0750
0770 פניקס